Brexit: ezek a feltételek

2017. április 8.

 

A képviselők döntő többsége támogatta azt a határozati javaslatot, amely az EP feltételeit tartalmazza az Egyesült Királyság kilépési szerződésének elfogadásához. A Brexit-tel kapcsolatos megállapodáshoz a Parlament jóváhagyása szükséges.

A határozat hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait tiszteletben kell tartani. A brit félre a kilépésig érvényesek az EU Szerződésből fakadó kötelezettségek, ide értve a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségeket, még ha azok a kilépés utáni időszakra nyúlnak is.

Az EP szerint nem tanácsos a jövőbeni gazdasági kapcsolatok kérdésében ágazati megállapodásokat, a biztonság és a gazdasági együttműködés összekapcsolásával pedig különalkut kötni. A Parlament megerősíti, hogy a négy szabadság – a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgása – szétválaszthatatlan.

A képviselők úgy látják, hogy akkor kezdődhetnek el az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó megbeszélések, ha magáról a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelő ütemben haladnak. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet. A jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó megállapodás csak akkor köthető meg, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból.

 

 

Forrás: europa.eu