Változást akar az EP a páneurópai civil szféra számára

2022. február 22.

A nonprofit szervezetek jogállásának Unió-szerte történő harmonizálásáról és az európai egyesület statútumának létrehozásáról fogadtak el ajánlásokat képviselők.

A nonprofit szervezetek (azaz például egyesületek, jótékonysági szervezetek, alapítványok és hasonló szervezetek) alapvető feladatot látnak el a polgárok és a civil társadalom érdekeinek képviselete terén.

Azonban a határon átnyúló nonprofit szervezetek előtt a közös uniós szabályzás hiánya és a nemzeti szabályok ellentmondássossága miatt számos indokolatlan adminisztratív és jogi akadály tornyosul. Emiatt ezek a szervezetek nem tudják teljes mértékben kihasználni az egységes piac előnyeit és nehezebben tudnak hozzájárulni a demokratikus társadalom működéséhez.

 

Forrás: europarl.europa.eu