Véget kell vetni a romák hátrányos megkülönböztetésének és szegénységének

2022. október 11.

A sokféle népcsoportot magába foglaló roma gyűjtőfogalommal leírt lakosság Európa legnagyobb etnikai kisebbségét alkotja, és több tagállamban társadalmi kirekesztés és szegénység a sorsa, mondják a képviselők.

A legsürgősebben kezelendő probléma egyrészt a tisztességes, nem szegregált lakhatás, tiszta ivóvízzel, árammal, szennyvízelvezetéssel, hulladékkezeléssel, másrészt a roma gyerekek tartós, hátrányos iskolai megkülönböztetése és szegregációja. A képviselők az egészségügyi ellátás és a hosszú távú munkavállalás hiányát,  a rendőrségi túlkapásokat és az igazságszolgáltatáshoz való elégtelen hozzáférést is a legfontosabb problémák között említik.

A Parlament a helyzet javítására megfelelő mértékű uniós és nemzeti támogatásból, konkrétan az Európai Szociális Alap Plusz, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a – Magyarországon még nem rendelkezésre álló –  nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv forrásaiból létrehozott rövid és hosszú távú stratégiát vár.

Forrás: europarl.europa.eu