európai uniós polgárság

2013  az uniós polgárság létrejöttének huszadik évfordulója. Az uniós polgárokat jogok egész sora illeti meg. Így például szabadon költözhetnek egy másik tagállamba, ahol a helyhatósági és európai választásokon szavazhatnak és jelöltethetik is magukat, továbbá joguk van petícióval az Európai Parlamenthez fordulni.

Az európai év során olyan rendezvényeket szerveznek majd, amelyek felhívják a figyelmet az uniós polgárok jogaira. Elsősorban azokban tudatosítanák azokat, akik egy másik uniós országban szeretnének tanulni, dolgozni, vállalkozni, vagy éppen nyugdíjas éveiket eltölteni.

Az európai évek gyakorlatában nem újdonság, hogy a civil szervezetek is létrehozzák alkalmi együttműködésüket az adott év civil programjainak koordinálására. A Szövetség a Polgárok Európai Évéért 2013 már megkezdte munkáját. A francia hátterű Európai Civil Fórum által koordinált Szövetséghez eddig 48 európai szinten aktív ernyőszervezet csatlakozott.

A Szövetség által elfogadott kiáltvány szerint az “összefogás elengedhetetlen ahhoz, hogy erősödjön az uniós polgárság gondolata, amely az egyéni jogokon alapuló megközelítésen túl magában foglalja a polgárok közös európai jövőképhez tartozásának gondolatát is.”

A kiáltvány teljes szövege:

http://www.civic-forum.fr/site/images/stories/pdf/eyca2013_manifesto_hu.pdf

Az Európai Parlament javaslata:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0489:FIN:hu:HTML

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0137:01:HU:HTML

Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért:

http://eyoc2013.eu/wp-content/uploads/2012/10/110507_platform_tajekoztato.pdf

 

„Közelebb kell kerülnie az EU-nak polgáraihoz”

2013 a polgárok európai éve. A tematikus európai év célja, hogy a polgárok jobban megismerjék uniós jogaikat, lehetőségeiket. Georgios Papastamkost, az Európai Parlament görög néppárti alelnökét kérdeztük arról, hogy miként lehet ezt elérni.

http://www.europarl.europa.eu

 

Páneurópai eszmecsere a Bizottság politikusaival

A  Bizottság a polgárok európai éve alkalmából páneurópai vita- és   párbeszédsorozatot szervez a következő 15 hónapban, melynek keretében a biztosok az Unió minden országába ellátogatnak, hogy megismerjék a lakosság véleményét.

http://ec.europa.eu

 

Az európai állampolgárságról hazai megközelítésben

Az Európai állampolgárság volt a központi gondolata Tamás Pál az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja szociológusa előadásának, melyet a Platform (melynek az eKözösségek Fejlesztéséért Alapítvány is tagja) az Európai Integrációért és Civil Párbeszédért hálózat meghívására 2013. február 13-án Budapesten az Európa Pontban tartott.

http://www.eucivil.hu

 

Az európai polgári kezdeményezés első évét értékeli a Parlament

A Parlament és a Bizottság csütörtökön 9 órától tekinti át, hogy hogyan működik a gyakorlatban a 2012 áprilisában debütáló európai polgári kezdeményezés. Ezzel az eszközzel az európai polgárok petícióban kérhetik fel a Bizottságot új jogszabályok beterjesztésére.

Az első évben többek között a vízhez való hozzáférés jogával, környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, médiapluralizmussal, a városokban kötelezően bevezetendő 30 km/h-s sebességkorlátozással, minimumbérrel és az állatkísérletek betiltásával kapcsolatban indult kezdeményezés. Fontos, hogy a kezdeményezés tárgyában az EU jogosult legyen a döntésre.

http://www.europarl.hu

 

Uniós polgárság: A Bizottság 12 új intézkedést javasol a polgárok jogainak

Az Európai Bizottság ma új lendületet adott az uniós polgári jogok megerősítésének egy olyan intézkedéssorozat kilátásba helyezésével, amely az uniós polgárok mindennapi életében felmerülő akadályokat hivatott kezelni. A 2013. évi jelentés az uniós polgárságról 12 konkrét intézkedést vázol fel, amelyek az európai polgárok uniós jogainak jobb érvényesítését segítenék elő, a más uniós tagállamban történő munkakereséstől kezdve az Unió demokratikus életében való tevékenyebb részvétel biztosításáig.

A legjelentősebb javaslatok között szerepel a más uniós tagállamban történő munkavállalás vagy képzésben való részvétel megkönnyítése;a felesleges papírmunka csökkentése az EU-ban élő és utazó uniós polgárok számára;valamint a határokon átnyúló vásárlás akadályainak lebontása.

A polgárok európai évében az uniós polgárságról szóló jelentés a Bizottság válasza az uniós polgároktól érkező számos megkeresésre, akik megosztották a más uniós tagállamba történő utazásuk, költözésük vagy ottani vásárlásuk során tapasztalt problémákat.

http://ec.europa.eu

 

 

Ülésezett az Alliance HU Munkacsoportja

A Polgárok Európai Évét civil oldalról koordináló Szövetség (Alliance) magyar tagozatának munkacsoportja 2013. május 23-án tartott ülést az Európa Pontban.

Az Alliance a Polgárok Európai Évét civil oldalról összefogó európai hálózat angol elnevezése. Munkáját Magyarországon az  Alliance HU-ra keresztelt, jelenleg 66 szervezeti tagból álló civil csoport (köztük az eKFA) végzi.

Feladata amellett, hogy koordinálja a Polgárok Európai Évének hazai eseményeit, hogy a korábban meghatározott három átfogó témában (1) részvételi állampolgárság és civil párbeszéd, 2) egységes megközelítésben a gazdasági, szociális és politikai állampolgárságról és 3) befogadó jellegű állampolgárság minden EU-ban tartózkodó számára) javaslatokat dolgozzon ki az Alliance júliusi zágrábi ülése számára.

Az elhangzott javaslatokat az Alliance 2013. júliusi zágrábi plenáris ülése elé terjesztik.