eKFA

 

Az alapítványt az a felismerés hívta életre, hogy az infokommunikációs technológia eszközei fontos szerepet játszanak a társadalmi szakadékok áthidalásában, és a magyar nemzetpolitikai törekvésekkel összhangban a világban élő magyar közösségek egymáshoz való közeledésében, a sokféleségben rejlő potenciál kiaknázásában, a közérdekű tudástranszferben. Az eKFA küldetése ennek a folyamatnak az elősegítése.

Tevékenysége a következőkre terjed ki: közösségi internet hozzáférési helyek működésének támogatása; digitális tartalomfejlesztés; magyarországi és határon túli digitális tartalmak integrálása; oktatási programok kidolgozása, működtetése; kulturális értékek digitalizálása, hozzáférhetővé tétele; szakemberi és intézményi hálózatok kialakításának támogatása; gazdaságfejlesztési célú közérdekű hálózati szolgáltatások bevezetése, közvetítése; oktatási hálózati szolgáltatások közvetítése, nevelést, oktatást, tehetséggondozást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést segítő tevékenységek végzése.

 

Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Alapítványunkat!

Adószámunk:  18265895-1-41

 

Közhasznúsági jelentések