Tudástranszfer

 

Határon átívelő kapcsolatok építése informatikai tudás alkalmazásával – Tudástranszfer  2.0


Az eKözösségek Fejlesztéséért Alapítvány (eKFA) arra a felismerésre építi tevékenységét, hogy a világháló létrejötte és annak fejlődése újabb és újabb eszközöket nyújt a Kárpát-medencében és a világban élő magyar közösségek összefogására. A digitális és kommunikációs eszközök önmagukban csupán kínálkozó esélyt jelentenek. A szervezetünk szerepe ezeknek az eszközöknek a hatékony alkalmazása és minőségi, hasznos tartalommal való megtöltése olyan esetekben, ahol hiány mutatkozik, vagy igény fogalmazódik meg a tudomány, oktatás, kultúra, művészet, gazdaság és közélet területein.

A Határon átívelő kapcsolatok építése informatikai tudás alkalmazásával – Tudástranszfer 2.0 c. programunk célja feltárni és kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyeket az IT&T szféra rejt magában az EU-hoz csatlakozott vagy csatlakozás előtt álló országok, régiók fejlesztésének viszonylatában – különös tekintettel azokra a területekre, ahol jelentős számú magyar kisebbség él.

A Tudástranszfer 2.0 workshopokon, valamint a kapcsolódó nyomtatott és digitális anyagokon keresztül szorgalmazni kívánjuk a konstruktív tapasztalatcserét az EU-tagállamok, valamint Szerbia és Horvátország magyar szakemberei, önkormányzatai, civil szervezetei között, hogy elősegítsük a rendelkezésre álló források optimális felhasználását – a határmenti területek fejlesztése érdekében. Ennek megfelelően a program várható társadalmi-gazdasági hatásának kulcsa a résztvevő intézményeknek, szervezeteknek átnyújtott know-how hasznosulása, amely a sikeres pályázatokban, a digitális írásbeliség terjesztésében, a hatékonyabb információáramlásban és a határon átnyúló együttműködésekben nyilvánul meg.

A gyakorlatorientált program során kiemelt figyelmet fordítunk a vonatkozó EU-s pályázatok és stratégiák (eInclusion, i2010, EU 2020, CSG) ismertetésére.

A tudástranszfer első állomása a délszláv térség legnagyobb magyar közösségének otthont adó Vajdaság, így a Szabadkai workshopot a Szekeres László Alapítvánnyal (Szerbia), a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösséggel (Horvátország) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel (Szlovénia), az eTransylvania Egyesülettel közösen valósítottuk meg.  Bekapcsolódott a programba  az Esterházy János Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákia) is.

tudastranszfer-004 tudastranszfer-007 tudastranszfer-009 tudastranszfer-013 tudastranszfer-014 tudastranszfer-001

 

Támogatónk a Szülőföld Alap

szulofold