MATISZ Hírlevél

Tudástranszfer 2.0 workshop – Szabadka – 2011. május 21.

Az eKözösségek Fejlesztéséért Alapítvány (eKFA) , a Magyar Emberi Jogok Alapítványt (New York) Tudástranszfer 2.0 workshopokon, valamint a kapcsolódó nyomtatott és digitális anyagokon keresztül szorgalmazni kívánjuk a konstruktív tapasztalatcserét az amerikai diaszpóra, az EU-tagállamok, valamint Szerbia és Horvátország magyar szakemberei, önkormányzatai, civil szervezetei között, hogy elősegítsük a rendelkezésre álló források optimális felhasználását – a határ menti területek fejlesztése érdekében. Ennek megfelelően a program társadalmi-gazdasági eredménye: a résztvevő intézményeknek, szervezeteknek átnyújtott know-how hasznosulása, amely a sikeres pályázatokban, a digitális írásbeliség terjesztésében, a hatékonyabb információáramlásban és a határon átnyúló együttműködésekben nyilvánul meg.

A gyakorlatorientált program során kiemelt figyelmet részvevők fordítanak a vonatkozó a tagországi és EU-s pályázati lehetőségek, stratégiák (EU 2020, Digital Agenda, stb.) ismertetésére.

Az eKFA arra a felismerésre építi tevékenységét, hogy a világháló létrejötte és annak fejlődése újabb és újabb eszközöket nyújt a Kárpát-medencében és a világban élő magyar közösségek összefogására. A digitális és kommunikációs eszközök önmagukban csupán kínálkozó esélyt jelentenek. A szervezetünk szerepe ezeknek az eszközöknek a hatékony alkalmazása és minőségi, hasznos tartalommal való megtöltése olyan esetekben, ahol hiány mutatkozik, vagy igény fogalmazódik meg a tudomány, oktatás, kultúra, művészet, gazdaság és közélet területein.

A Határon átívelő kapcsolatok építése informatikai tudás alkalmazásával – Tudástranszfer 2.0 c. programunk célja feltárni és kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyeket az IT&T szféra rejt magában az EU-hoz csatlakozott vagy csatlakozás előtt álló országok, régiók fejlesztésének viszonylatában – különös tekintettel azokra a területekre, ahol jelentős számú magyar kisebbség él.

A tudástranszfer első állomása a délszláv térség legnagyobb magyar közösségének otthont adó Vajdaság, így a Szabadkán tervezett workshopot a Szekeres László Alapítvánnyal (Szerbia), a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösséggel (Horvátország) valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel (Szlovénia) közösen szeretnénk megvalósítani. Szintén bekapcsolódik a szervezésbe az eTransylvania Egyesület (Románia), valamint a Magyar Tartalomipari Szövetség – MATISZ (Magyarország).

A MATISZ képviselője, mint jó gyakorlatot bemutatta, a ProInterNet és iServe projektek  eredményeit, amelyekben Európai Uniós együttműködés keretében, az internet fejlesztését és használatát támogató szakképzések nemzetközi megújítása és elfogadása a fő célkitűzés.

A tanácskozáson részvevők megállapították, hogy az Új Széchenyi Terv keretei között új lehetőségek nyílnak meg az önkormányzatok, a civil és az üzleti magyar közösségek együttmőködésével, a Kárpát Régió hálózati gazdaságának fejlesztésére.

Pannon RTV által a workshopról készített rövid hírösszefoglaló ezen címen tekinthető meg: www.youtube.com/watch?v=pzUkVe4KOTo

A MATISZ prezentációja: http://prezi.com/sjjl79scb-gi/tudastranszfer-20-hataron-ativelo-kapcsolatok-epitese-informatikai-tudas-alkalmazasaval-2011-05-21/

Forrás: MATISZ, 2011. május 31.